Lansink ladder

Lansink ladder

De circulaire economie

Read More

Shredder

Shredder

To add a slider go to Theme Options -> Homepage and choose page slider. The slider will use the page title, excerpt and featured image for the slides.

Read More

Verkoop/sale

Verkoop/sale

Voor prijs van apparatuur kun je kijken voor richtlijnprijzen op deze pagina.

Read More

We would like to help people around the world by building Plastic machines and molds. We are a machine-building company and can build any machine. You can come to work with us at the workshop. All components are available to build Plastic Machines, adjustments to the machines are also possible, such as a sturdy chassis or large production or processing speed. Delivery time is up to 1 to 3 months and after that you can get started right away.


We willen mensen over de hele wereld helpen door Plastic-machines en mallen te bouwen. Wij zijn een machinebouwbedrijf en kunnen elke machine bouwen. Je kunt tijdens de workshop met ons komen werken. Alle componenten zijn beschikbaar om Plastic Machines te bouwen, aanpassingen aan de machines zijn ook mogelijk, zoals een stevig chassis of een grote productie- of verwerkingssnelheid. De levertijd is maximaal 1 tot 3 maanden en daarna kunt u direct aan de slag.