Teach line shredder PP plastic

Teach line shredder PP plastic

 

 

De Teach line is een onderwijsopstelling met plastic shredder, extreder, pers en mallen om plastic te recyclen met kinderen. 

Deze set wordt door ons verhuurd. 

The Teach line shredder with orange beer kegs. It is rather thick plastic PP 5 polypropylene. 

 

LavenTec

LavenTec

 

LavenTec ontwikkeld en bouwt machines. Het merk Orange Hills is gelanceerd om machines rondom duurzaamheid een plek te geven en samen met partners de plastic, textiel en wol industrie te verduurzamen. 
Wol

Wol

100% vacht verwerking

Wol van schapen alpaca’s, geiten en honden. 

100% natuurlijk materiaal

ORANGE HILLS verwerkt in eigen huis wol uit Zuid-Limburg tot duurzame producten. En misschien in de toekomst ook isolatie. Maar op dit moment nog even niet.

Aanbieden van textiel, wol, haren en andere vezels.

Vanaf 2024 verwerken wij 5 tot 100 kilo vezels per uur. Dit is 40 tot 240 kilo per dag. 1.600 tot 124.800 kilo per jaar. Afhankelijk van onze afzetmarkt kijken wij hoeveel er verwerkt kan worden.

Op dit moment wordt er nog op kleine schaal wol aangeboden en verwerkt. Ben je schapenhouder in Zuid- en midden Limburg dan kun je je aanmelden.

Het aanbieden van wol in grotere hoeveelheden kan gedaan worden als er een afzetmarkt is van het half- of eindfabrikaat. Daarom maken wij prototypes, laten wij onderzoek doen, maken wij de producten en zoeken hierbij afnemers. De geleverde wol en kwaliteit bepaald de producten die er mee gemaakt kunnen worden.

Ons doel is om regionaal, met een zo klein mogelijke voetafdruk wol te verzamelen en verwerken. Om leverancier van onze wol te worden kun je aanmelden via het aanmeldformulier in de webshop

Lansink ladder

Lansink ladder

Lansink ladder

De Ladder van Lansink is een standaard op het gebied van afvalbeheer. De standaard is genoemd naar de Nederlandse politicus Ad Lansink, die in 1979 in de Tweede Kamer een motie voor deze werkwijze indiende. Internationaal wordt het algemene principe achter de Ladder van Lansink vaak aangeduid met de term “afvalhiërarchie“.

Het afvalbeleid is erop gericht prioriteit te geven aan de milieuvriendelijkste verwerkingswijzen. Deze staan bovenaan de ‘ladder’. Het beleid van de overheid moet erop gericht zijn zo veel mogelijk afval de Ladder van Lansink te laten ‘beklimmen’. In de praktijk betekent dit dat altijd zal worden gekeken of een bepaalde stap gerealiseerd kan worden. Pas indien dit niet het geval is zal een volgende, lagere stap in aanmerking komen.

De Ladder van Lansink is opgebouwd uit de volgende ’treden’:

  • preventie
  • hergebruik
  • sorteren en recyclen
  • verbranden
  • storten

In het Landelijk afvalbeheerplan 2002 – 2012 (LAP) is de indeling verfijnd:

kwantitatieve preventie: het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen of beperkt
kwalitatieve preventie: bij het vervaardigen van stoffen, preparaten of andere producten wordt gebruikgemaakt van stoffen en materialen die na gebruik van het product geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken
nuttige toepassing door producthergebruik: stoffen, preparaten, of andere producten worden na gebruik als zodanig opnieuw gebruikt
nuttige toepassing door materiaalhergebruik: stoffen en materialen waaruit een product bestaat worden na gebruik van het product opnieuw gebruikt
nuttige toepassing als brandstof: afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brandstof of voor een andere wijze van energieopwekking
verbranden als vorm van verwijdering: afvalstoffen worden verwijderd door deze te verbranden op het land
storten: afvalstoffen worden gestort

Bij een gegevensdrager met vertrouwelijke gegevens wordt soms de voorkeur gegeven aan recycling boven hergebruik. Onderzocht wordt in hoeverre afdoende wissen van gegevens mogelijk is, zodat een hergebruiker daar geen inzage in kan hebben.