De proeftuin recycling van reststroom kunststofafval

 projectIn dit project wordt door een consortium van MKB-bedrijven onder leiding van CHILL en met steun van de grootste afvalinzamelaar van Europa, Suez, een proeftuin opgezet rondom het thema recycling van reststromen plastic afval, afkomstig uit de PMD-zak (plastic-metaal-drankkartons) en andere afvalstromen die bij consumenten worden ingezameld. Van alle ingezamelde kunststofafval wordt momenteel meer dan de helft niet gerecycled omdat daar geen goede technologie voor bestaat. Het ongewenste gevolg is dat het ingezamelde kunststofafval wordt verbrand of gestort, vaak in de derde wereldlanden. Het doel van de proeftuin is het bedenken, ontwikkelen en testen van technologie die ervoor kan zorgen dat de grote plastic afvalstromen uit de PMD-zak vrijwel volledig gerecycled kunnen worden tot hoogwaardige, nieuwe grondstoffen (upcycling) voor de kunststofverwerking.

Innovatie
De innovaties in dit project omvatten volledig nieuwe chemische technologie, zoals het opknippen van polymeren tot herbruikbare grondstoffen en het vervangen van gelamineerde kunststof folies die niet recyclebaar zijn door folies die dat wel zijn. Verder worden er innovatieve plastic scheidingstechnieken ontwikkeld, van nieuwe herkenningstechnologie op basis van fotonica tot slimme scheiding op basis van dichtheid en innovatieve reinigingstechniek die zwaar vervuild plastic afval aankan. Verder wordt in dit project verwerking van gerecycled kunststof gepionierd met ’s werelds grootste en volledig nieuwe 3D-printer en in andere innovatieve toepassingen.

Meerwaarde
De maatschappelijke meerwaarde is dat de koolstofkringloop in plastic(afval) gesloten wordt, waardoor er veel minder plastic afval verbrand of gestort hoeft te worden, er minder in de natuur (oceanen) terecht komt en er enorm veel CO2 bespaard kan worden.
De meerwaarde voor de probleemeigenaren (afvalinzamelaars in dit project als Suez en RD4) is dat er oplossingen worden gevonden voor de 55-70% reststroom van plastic afval die niet gescheiden en gerecycled kan worden en tegen hoge kosten verbrand moet worden.
De meerwaarde voor de consortium deelnemers is de ontwikkeling van nieuwe technologie en product-marktcombinaties waarmee nieuwe omzet en activiteiten kunnen worden gegenereerd.
De meerwaarde t.o.v. andere projecten in de regio op het gebied van kunststof recycling is dat dit project zich als enige richt op de moeilijk verwerkbare en verreweg de grootste stroom van plastic afval, namelijk de ingezamelde, gemengde, vervuilde stroom uit de PMD-zak en ingezameld kunststof in milieuparken.

Markt
Verwacht wordt dat dit project een enorme spin-off zal hebben voor (Zuid-)Nederland doordat hele nieuwe en goed bruikbare recyclaten kunnen worden teruggewonnen. De Business case spitst zich toe op drie hoofdthema’s:
– Terugwinning en verkoop recyclaat kunststoffen die nu nog verbrand worden
– Bouw en verkoop machines, technologie en licenties voor nieuwe, innovatieve technologie
– Kostenbesparingen bij de inzamelaars/verwerkers van afval
– Volledig nieuwe product-marktcombinaties en verdienmodellen bij verwerkers van plastic afval

Aansluiting OPZuid
Het doel is van de proeftuin is het versterken van de kennisinfrastructuur in Zuid Nederland rondom de koolstof circulatie in kunststof, waardoor uiteindelijk in de toekomst alle reststromen een nieuwe bestemming kunnen vinden in een hoogwaardig kunststof product.
De proeftuin en gerelateerde activiteiten hebben een directe overlap met de internationale technologiedomeinen High Tech System & Materialen en Chemie & Materialen. Daarnaast is er op nationaal niveau aansluiting bij het technologiedomein Biobased. Dit project zoekt aansluiting bij de openstelling Biobased, specifiek binnen de hoofdlijn Koolstof circulariteit in producten. Ondersteuning van dit project zal zorgen voor ondersteuning aan pilot- en demonstratie van innovatieve technieken en het wegnemen van financiële- en innovatiebeperkingen op het gebied van koolstof circulariteit in de regio Zuid Nederland.

Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL)

  • Stiphout Industries
  • Poly Products B.V.
  • Adilanti
  • GooFra Quality Products B.V.
  • Laventec (ORANGE hills project)
  • Boostani B.V.
  • Reinigingsdiensten Rd4
  • Blue Plastics B.V.
  • Icycle
  • Ioniqa Technologies B.V.