Leren voor morgen

Orange Hills werkt samen met Leren voor morgen.

Leren voor morgen is een groep van samenwerkende organisaties die de coƶperatie Leren voor Morgen vormen. Als netwerk zetten zij zich in voor leren voor duurzame ontwikkeling: binnen en buiten het onderwijssysteem en van peuter tot professional. Dat is breed! Maar zij beogen ook dat duurzaamheid in het DNA van het onderwijs komt. Alle leden hebben hun eigen activiteiten en werkzaamheden. Daarnaast werken ze samen aan projecten en verbinden ze activiteiten en projecten om zo de krachten te bundelen.

https://lerenvoormorgen.org